D66 Laren Noord Holland

woensdag 11 november 2015 15:08

De provincie Noord-Holland en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zetten in op de opvang van 800 tot 1200 vluchtelingen op een voormalig azc-terrein in ontwikkelingsgebied Crailo. Om dat mogelijk te maken zijn beide partijen een haalbaarheidsonderzoek begonnen naar verwerving van grond en gebouwen op Crailo door het COA. Die zijn eigendom van de provincie.

De negen gemeenten van de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes, verenigd in het Opvangverbond,€“ ronden met deze uitkomst het onderzoek af dat ze de afgelopen tien weken voerden naar de mogelijkheden in de regio voor opvang van vluchtelingen.

LAREN - Er worden vanaf maandag 115 vluchtelingen opgevangen in de Klaas Bouthal in Laren. Dat heeft de gemeente zondagavond bekendalt gemaakt.

Het gaat om een groep die de afgelopen zes dagen is opgevangen in de gemeente Stichtse Vecht. Laren kreeg zondag eind van de middag van het COA het verzoek om deze mensen tijdelijk onderdak te bieden.

'Vorige week kwam als aanvulling op eerder gedane verzoeken van het COA, een verzoek om extra locaties ten behoeve van crisisopvang. De toestroom in ons land is dermate groot, dat de vluchtelingen in de tot nu beschikbare locaties (nog) niet konden worden ondergebracht. Samen met vele andere gemeenten heeft Laren bij het COA aangegeven dat indien nodig de Klaas Bouthal geschikt is voor kortdurende crisisnoodopvang voor maximaal 150 personen. In eerste instantie is het opvang van vluchtelingen voor een periode van 72 uur. Zondagmiddag om iets voor zes uur heeft het COA verzocht om de Klaas Bouthal in gereedheid te brengen', aldus een woordvoerder van de gemeente Laren.

zaterdag 11 juli 2015 12:48

Leuk om te lezen en te zien hoe de Laarder Engen in 1994 beschreven werden.


alt

Vervaardigd in opdracht van het Goois Natuurreservaat door Els
Kolff Landschaparchitectuur-stedebouw

Klik HIER om het document in te zien.

 

 

De raadscommissie M&F Laren heeft in zijn vergadering van 21 mei jl. de volgende zaken behandeld:

 

  • De commissie heeft de Lijst adviezen en conclusies van zijn vergadering d.d. 19 maart 2015 vastgesteld.
  • Wethouder Leen van der Pols doet mededelingen over het leerlingenvervoer (er is inmiddels uitvoerig overleg met ouders geweest, na goede voorlichting is men nu content met de nieuwe regeling), het beloofde overleg van raad en college met bestuur en adviescommissie WSI (2 juli a.s., er wordt nog een nieuwe set cijfers aan de raad gezonden), en over het gebouw van basisschool De Scheper (valt na de sluiting in augustus a.s. terug in eigendom aan de gemeente; de leerlingen zijn alle, soms met de nodige moeite, herplaatst op andere scholen; het verzoek van Omniumscholen wordt in juni a.s. in commissie en raad behandeld).
  • Wethouder Tijmen Smit meldt dat er een coalitieakkoord voor een nieuw provinciebestuur is gesloten.
vrijdag 03 april 2015 08:16
12 juni 1927 Groningen- Hein van Goudoever-1 april 2015 Laren

Wij ontvingen het droevige bericht dat Hein van Goudoever op 1 april is overleden.
Hein was oud-raadslid, oud-commissielid en tot niet zo lang geleden ook lid van de steunfractie van D66 Laren.
Wij betreuren zijn plotselinge heengaan zeer. Zijn familie wensen wij veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.
We zullen zijn scherpzinnige beschouwingen over de Larense politiek en de maatschappelijke ontwikkelingen missen.

alt


Donderdag 26 maart 2015 zijn 10 D66’ers geïnstalleerd als lid van de Provinciale Staten. Onder hen onze eigen Tom Buijtendorp (2e van links) uitalt Laren en Claudia Weemhoff uit Naarden (3e van rechts).
Van 6 naar 10 zetels is een geweldige prestatie. Vanuit Laren sturen wij de hartelijke felicitaties naar de hele ploeg en vooral natuurlijk naar Tom en Claudia die voor het Gooi ‘Kansen voor de regio’ willen gaan waarmaken.
En nogmaals: kiezers bedankt!


(Bron foto: Ilse Zaal fractievoorzitter D66 NH)

maandag 23 maart 2015 22:49
alt
zondag 22 maart 2015 22:16

Topresultaat D66 in Gooi en Vechtstreek. Dank aan al onze regionale kiezers en degenen die voor of achter de schermen hun steentje hebben
bijgedragen aan dit geweldige resultaat. En nu.........kansen pakken voor de regio.

alt

vrijdag 13 maart 2015 14:34
De fractie van D66 heeft vragen gesteld aan het college over de vasthoudendheid van het college voor de locatie van de scouting in het natuurgebied de Laarder Eng. D66 draagt de scouts een zeer warm hart toe en wij willen dat zij zo snel mogelijk zekerheid krijgen over een definitieve locatie. En dat gaat volgens ons niet via de weg die de gemeente bewandelt, namelijk via jarenlange juridische procedures.
Lees onze motie die woensdag 25 maart in de raadsvergadering aan de orde komt.
vrijdag 06 maart 2015 14:36

Kort overzicht besluiten gemeenteraad Laren vergadering 4 maart 2015

De gemeenteraad van Laren heeft in zijn vergadering van 4 maart jl. de volgende zaken behandeld c.q. besloten (alle leden aanwezig):

 

«  Start   VorigeVolgendeEinde»

D66 Netwerken

facebook.comlinkedin.com
plein66.nlyoutube.com
Twitter D66flickr.com

Facebook

Laatste tweets